Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Comisii

1. Comisia pentru activităţi juridice, de disciplină, muncă, protecție socială și protecția copilului:

     Balizs Győző - președinte 

     Cheșa Daniel - secretar

     Kovács Zoltán-Csaba

     László Sándor

     Macaveiu Victor-Mircea

 

2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, sport, învăţământ, sănătate și familie:

     Erdős-Balizs Zoltán - președinte

     Pap Enikő-Erzsébet - secretar

     Árgya Csaba

     Kovács Zoltán-Csaba

     Márton Irma

 

3. Comisia pentru activități econimico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism, agricultură, servicii publice și comerț:

     László Sándor - președinte

     Oltean Elvira - secretar

     Popa Răzvan-Corneliu

     Szitai Alexandru

     Fülöp Nicolae

by NavigatorSoftware