Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Hotărâri 2015

  

Attachments:
Download this file (Hot. nr. 81 din 2015.pdf)HCL 81/28.12.2015[Utilizarea excedentului bugetar pt. acoperirea golului de casa]
Download this file (Hot. nr. 80 din 2015.pdf)HCL 80/28.12.2015[Paza comunala 2016]
Download this file (Hot. nr. 79 din 2015.pdf)HCL 79/28.12.2015[Stabilire taxa speciala de salubrizare 2016]
Download this file (Hot. nr. 78 din 2015.pdf)HCL 78/22.12.2015[Acordare facilitati mijloace de transport]
Download this file (Hot. nr. 77 din 2015.pdf)HCL 77/22.12.2015[Aprobare contractare servicii de traducere]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea VIII.pdf)HCL 76/22.12.2015 VIII[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea VII.pdf)HCL 76/22.12.2015 VII[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea VI.pdf)HCL 76/22.12.2015 VI[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea V.pdf)HCL 76/22.12.2015 V[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea IV.pdf)HCL 76/22.12.2015 IV[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea III.pdf)HCL 76/22.12.2015 III[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea II.pdf)HCL 76/22.12.2015 II[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 76 din 2015 partea I.pdf)HCL 76/22.12.2015 I[Aprobare buget 2015]
Download this file (Hot. nr. 75 din 2015.pdf)HCL 75/22.12.2015[Modificare Hot 42/2008 privind inventarul domeniului public]
Download this file (Hot. nr. 74 din 2015.pdf)HCL 74/22.12.2015[Impozite si taxe locale 2016]
Download this file (Hot. nr. 73 din 2015.pdf)HCL 73/22.12.2015[Aprobare aderare UAT la ADI Aqua Invest]
Download this file (Hot. nr. 72 din 2015.pdf)HCL 72/22.12.2015[Alegerea presedintelui de sedinta]
Download this file (Hot. nr. 71 din 2015.pdf)HCL 71/26.10.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea de iluminat public in str. Paraului de sus si str. Paraului de jos]
Download this file (Hot. nr. 70 din 2015.pdf)HCL 70/26.10.2015[Casarea unui autoturism aflat in dotarea comunei Corunca in vederea achizitionarii unei autoutilitare]
Download this file (Hot. nr. 69 din 2015.pdf)HCL 69/26.10.2015[Modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local ]
Download this file (Hot. nr. 68 din 2015.pdf)HCL 68/26.10.2015[Alocare sprijin financiar unitatilor de cult]
Download this file (Hot. nr. 67 din 2015.pdf)HCL 67/26.10.2015[Modificarea anexei nr. 4 al HCL nr. 11/2015]
Download this file (Hot. nr. 66 din 2015.pdf)HCL 66/26.10.2015[Aprobarea contului de executie al bugetului UAT Comuna Corunca pe trimestrul II 2015]
Download this file (Hot. nr. 65 din 2015.pdf)HCL 65/26.10.2015[Validarea Dispozitiei Primarului nr. 195/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Corunca pe anul 2015]
Download this file (Hot. nr. 64 din 2015.pdf)HCL 64/28.09.2015[Modificarea anexei la Hot. nr.17/2004 privind insusirea domeniului public al comunei Corunca]
Download this file (Hot. nr. 63 din 2015.pdf)HCL 63/11.09.2015[Modificare HCL 32/2015 priv Regulamentul pt. stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult]
Download this file (Hot. nr. 62 din 2015.pdf)HCL 62/11.09.2015[Modificare anexa 4 HCL 11/2015]
Download this file (Hot. nr. 61 din 2015.pdf)HCL 61/11.09.2015[Numire reprezentant CL in CA a Scolii Gimnaziale]
Download this file (Hot. nr. 60 din 2015.pdf)HCL 60/11.09.2015[Aviz de principiu achizitie teren alee intrare Capela Mortuara Corunca]
Download this file (Hot. nr. 59 din 2015.pdf)HCL 59/11.09.2015[Rectificare buget local com. Corunca pe anul 2015]
Download this file (Hot. nr. 58 din 2015.pdf)HCL 58/11.09.2015[Aprobare contractare servicii topografice]
Download this file (Hot. nr. 57 din 2015.pdf)HCL 57/11.09.2015[Aprobare organizare circulatie rutiera in com. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 56 din 2015.pdf)HCL 56/11.09.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Construire trotuar str. Noua loc. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 55 din 2015.pdf)HCL 55/11.09.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Construire trotuar str. Salcamii in loc. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 54 din 2015.pdf)HCL 54/11.09.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Construire trotuar str. Sighisoarei loc. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 53 din 2015.pdf)HCL 53/11.09.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Amenajare curte sediu administrativ]
Download this file (Hot. nr. 52 din 2015.pdf)HCL 52/11.09.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Modernizare retea iluminat public loc. Bozeni]
Download this file (Hot. nr. 51 din 2015.pdf)HCL 51/11.09.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Modernizarea strazii Ropo din loc. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 50 din 2015.pdf)HCL 50/11.09.2015[Aprobare indicatori tehnico economici Pereere santuri de scurgere in loc. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 49 din 2015.pdf)HCL 49/11.09.2015[Alegere presedinte de sedinta]
Download this file (Hot. nr. 48 din 2015.pdf)HCL 48/23.07.2015[Modificare anexa 4 HCL 11/2015]
Download this file (Hot. nr. 47 din 2015.pdf)HCL 47/23.07.2015[Validare dispozitie primar 122/2015 priv. rectificare buget local]
Download this file (Hot. nr. 46 din 2015.pdf)HCL 46/23.07.2015[Aprobare finantare domeniul cultura]
Download this file (Hot. nr. 45 din 2015.pdf)HCL 45/23.07.2015[Aprobare decontare cheltuieli de transport cadre didactice si pers. auxiliar]
Download this file (Hot. nr. 44 din 2015.pdf)HCL 44/23.07.2015[Mandat in AGA Aqua Invest Mures aprobare modele Contr. furnizare]
Download this file (Hot. nr. 43 din 2015.pdf)HCL 43/23.07.2015[Mandat in AGA Aqua Invest Mures modif. si compl. Regulament]
Download this file (Hot. nr. 42 din 2015.pdf)HCL 42/07.07.2015[Modificare si completare anexa Hot. CL 17/2004 priv. insusirea domeniului public al com. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 41 din 2015.pdf)HCL 41/08.06.2015[Aprobare prelungire Contract inchiriere 34/2009]
Download this file (Hot. nr. 40 din 2015.pdf)HCL 40/08.06.2015[Aprobare cumparare imobil ]
Download this file (Hot. nr. 39 din 2015.pdf)HCL 39/08.06.2015[Aprobare indicatori proiect Extindere apa canalizare str. de sus loc. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 38 din 2015.pdf)HCL 38/08.06.2015[Aprobare indicatori proiect Extindere apa canalizare str. Padurii loc. Corunca]
Download this file (Hot. nr. 37 din 2015.pdf)HCL 37/08.06.2015[Aprobare indicatori proiect Extindere apa canalizare str. de jos Corunca]
Download this file (Hot. nr. 36 din 2015.pdf)HCL 36/08.06.2015[Modificare si completare anexa Hot. CL 17/2004]
Download this file (Hot. nr. 35 din 2015.pdf)HCL 35/08.06.2015[Aprobare Raport executie buget trim. I]
Download this file (Hot. nr. 34 din 2015.pdf)HCL 34/08.06.2015[Rectificare buget local 2015]
Download this file (Hot. nr. 33 din 2015.pdf)HCL 33/08.06.2015[Aprobare Ghidul solicitantului finantari nerambursabile ]
Download this file (Hot. nr. 32 din 2015.pdf)HCL 32/08.06.2015[Aprobare Regulament sprijin financiar unitati de cult]
Download this file (Hot. nr. 31 din 2015.pdf)HCL 31/08.06.2015[Aprobare decontare cheltuieli de transport cadre didactice si pers. auxiliar]
Download this file (Hot. nr. 30 din 2015.pdf)HCL 30/08.06.2015[Mandat in AGA Aqua Invest Mures]
Download this file (Hot. nr. 29 din 2015.pdf)HCL 29/08.06.2015[Aprobare proiect Act aditional Contract de delegare Aqua Invest Mures]
Download this file (Hot. nr. 28 din 2015.pdf)HCL 28/27.05.2015[Stabilirea impozitelor si taxelor locale 2016]
Download this file (Hot. nr. 27 din 2015.pdf)HCL 27/28.04.2015[Modificare Statut si Act const Asoc Zona Metropolitana]
Download this file (Hot. nr. 26 din 2015.pdf)HCL 26/28.04.2015[Mentinerea UAT in LEADER ]
Download this file (Hot. nr. 25 din 2015.pdf)HCL 25/28.04.2015[Aprobare modificare Contr inchiriere 1904/2003]
Download this file (Hot. nr. 24 din 2015.pdf)HCL 24/28.04.2015[Aprobare prelungire Contract inchiriere 13/2005]
Download this file (Hot. nr. 23 din 2015.pdf)HCL 23/28.04.2015[Modificare anexa 4 HCL 11/2015]
Download this file (Hot. nr. 22 din 2015.pdf)HCL 22/28.04.2015[Aprobare raport executie buget local trim IV]
Download this file (Hot. nr. 21 din 2015.pdf)HCL 21/28.04.2015[Validare Disp primar rectificare buget local 2015]
Download this file (Hot. nr. 20 din 2015.pdf)HCL 20/28.04.2015[Modificarea si aprobarea statului de functii si al organigramei]
Download this file (Hot. nr. 19 din 2015.pdf)HCL 19/28.04.2015[Completarea anexei Hot 17/2004 privind domeniul public]
Download this file (Hot. nr. 18 din 2015.pdf)HCL 18/28.04.2015[Aprobarea decontarii cheltuieli de transport cadre didactice si personal auxiliar]
Download this file (Hot. nr. 17 din 2015.pdf)HCL 17/28.04.2015[Aprobarea preturilor de valorificare a lemnelor de foc din confiscari]
Download this file (Hot. nr. 16 din 2015.pdf)HCL 16/28.05.2015[Aprobarea raportului de inventariere]
Download this file (Hot. nr. 15 din 2015.pdf)HCL 15/28.05.2015[Aprobarea retelei scolare 2015-2016]
Download this file (Hot. nr. 14 din 2015.pdf)HCL 14/28.04.2015[Modificarea Actului Const si Statut ADI Ecolect Ms]
Download this file (Hot. nr.13 din 2015.pdf)HCL 13/11.02.2015[Acordarea unui mandat general pentru semnarea actelor procedurale in numele Consiliului local Corunca in litigiul pentru reabilitarea Castelului Tholdalagi]
Download this file (Hot. nr.12 din 2015.pdf)HCL 12/11.02.2015[Completarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare]
Download this file (Hot. nr.11 din 2015.pdf)HCL 11/11.02.2015[Aprobarea bugetului local al Comunei Corunca pe anul 2015]
Download this file (Hot. nr.10 din 2015.pdf)HCL 10/29.01.2015[Utilizarea temporara a excedentului bugetar pentru acoperirea golului de casa in anul 2015]
Download this file (Hot. nr.9 din 2015.pdf)HCL 9/29.01.2015[Stabilirea taxei speciale de salubrizare pt. anul 2015]
Download this file (Hot. nr.8 din 2015.pdf)HCL 8/29.01.2015[Organizarea si functionarea serviciului de paza comunala pe anul 2015]
Download this file (Hot. nr.7 din 2015.pdf)HCL 7/29.01.2015[Completarea anexei la Hot. C.L. nr. 17/2004]
Download this file (Hot. nr.6 din 2015.pdf)HCL 6/29.01.2015[Aprobarea angajarii unui asistent personal pt. persoana cu handicap grav]
Download this file (Hot. nr.5 din 2015.pdf)HCL 5/29.01.2015[Aprobarea Planului de actiuni pt. repartizarea orelor de munca pt. beneficiarii de ajutor social]
Download this file (Hot. nr.4 din 2015.pdf)HCL 4/29.01.2015[Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pt. anul 2015]
Download this file (Hot. nr.3 din 2015.pdf)HCL 3/29.01.2015[Aprobarea asocierii C.L. Corunca cu IPJ Mures]
Download this file (Hot. nr.2 din 2015.pdf)HCL 2/29.01.2015[Desemnarea reprezentantului com. Corunca in ADI ECOLECT Mures]
Download this file (Hot. nr.1 din 2015.pdf)HCL 1/29.01.2015[Mandatul dat repr. autoritatii pt. a vota in AGA ADI Aqua Invest Mures aprobarea modelelor contractelor de furnizare]
by NavigatorSoftware