Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Hotarari CL 2018

------------------------------

Attachments:
Download this file (SKM_28718051411440.pdf)HCL nr. 16/19.02.2018 [HCL nr. 16/19.02.2018 priv. aprobarea bugetului local al Comunei Corunca pe anul 2018]
Download this file (SKM_28718051411380.pdf)HCL nr. 15/ 19.02.2018[HCL nr. 15/ 19.02.2018 priv. atestarea aoartenentei la domeniul public si acordul inscrierii in CF a dr. de proprietate asupra unor terenuri, in favoarea UAT Corunca]
Download this file (SKM_28718051411350.pdf)HCL nr. 14/19.02.2018 [HCL nr. 14/19.02.2018 priv.modif. structurii organizatorice si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului com. Corunca, jud. Mures ]
Download this file (SKM_28718051411300.pdf)HCL nr. 13/19.01.2018[HCL nr. 13/19.01.2018 priv.aprob. Strategiei de dezvoltare locala a comunei Corunca, pentru perioada 2017-2018]
Download this file (SKM_28718051411250.pdf)HCL nr. 12/31.01.2018 [HCL nr. 12/31.01.2018 priv.aprob. retelei scoalare de pe raza teritoriala a comunei Corunca pt. anul scoal 2018-2019]
Download this file (SKM_28718051411230.pdf)HCL nr. 11/31.01.2018[HCL nr. 11/31.01.2018 priv. atestarea apartenentei la dom. pub. si acordul inscrierii in CF a dr. proprietate asupra unui drum vicinal in fav. UAT Corunca]
Download this file (SKM_28718051411200.pdf)HCL nr. 10/ 31.01.2018 [HCL nr. 10/ 31.01.2018 priv.acordarea unui ajutor de urgenta pt. dl. Otvos Andor Attila ]
Download this file (SKM_28718051411170.pdf) HCL nr.9/ 31.01.2018[ HCL nr.9/ 31.01.2018 priv. acordarea unui ajutor de urgenta pt. dl. Barabas Emeric ]
Download this file (SKM_28718051411140.pdf)HCL nr.8/ 31.01.2018[HCL nr.8/ 31.01.2018 priv. acordarea unui ajutor de urgenta pt. dna Kovaria Maria]
Download this file (SKM_28718051411070.pdf)HCL nr. 7/12.01.2018[HCL nr. 7/12.01.2018 priv. aprob. indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ``CONSTRUIRE CLADIRE DE VESTIARE TEREN DE FOTBAL loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051411010.pdf)HCL nr. 6/12.01.2018[HCL nr. 6/12.01.2018 priv. aprob. indicatori tenico-economici la obiectuvul de invest. ``BETONARE SANTURI DE SCURGERE CU PODETE IN ZONA SUBSTEJERIS loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051410580.pdf)HCL nr. 5/12.01.2018[HCL nr. 5/12.01.2018 priv. aprob. indicatorilor tehnico-economici al obiect. ``EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE str. SPECTRUM, loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051410540.pdf)HCL nr.4/12.01.2018[HCL nr.4/12.01.2018 priv. aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului ``EXTINDERE RETA CANALIZARE str. nr. 24 loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051410490.pdf)HCL nr.3/12.01.2018[HCL nr.3/12.01.2018 priv valid. Disp. Primar nr.208/20.12.2017 priv rectif. bugetului local al com. pe anul 2017]
Download this file (SKM_28718051410390.pdf)HCL nr. 2/12.01.2018[HCL nr. 2/12.01.2018 priv. val. Disp. Primar 204/08.12.2018 priv. rectif. bugetului local pe anul 2017]
Download this file (SKM_28718051410310.pdf)HCL nr. 1/12.01.2018[HCL 1/12.01.2018 priv.modif. HCL 21/30.05.2017 priv.stabilirea impozite si taxe locale,speciale 2018]
by NavigatorSoftware