Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Hotarari CL 2018

------------------------------

Attachments:
Download this file (HCL 89-20.12.2018 priv.acceptarea procedurii de accesiune imob. artificială~.pdf)HCL 89-20.12.2018 priv.acceptarea procedurii de accesiune imob. artificială~.pdf[ ]
Download this file (HCL 88-20.12.2018 priv.aprob.înch.Contr.de parteneriat As. de Părin_i Thold~.pdf)HCL 88-20.12.2018 priv.aprob.înch.Contr.de parteneriat As. de Părin_i Thold~.pdf[ ]
Download this file (HCL 87-20.12.2018 priv.modif.statul de f _i organigr. ap.de spec. a Primaru~.pdf)HCL 87-20.12.2018 priv.modif.statul de f _i organigr. ap.de spec. a Primaru~.pdf[ ]
Download this file (HCL 86-20.12.2018 priv.aprob.ind.tehn.econ. Modernizarea ilum.publ.în com.C~.pdf)HCL 86-20.12.2018 priv.aprob.ind.tehn.econ. Modernizarea ilum.publ.în com.C~.pdf[ ]
Download this file (HCL 85-20.12.2018 priv.aprob.amplas.unor indicatoare rutiere _i limitatoare~.pdf)HCL 85-20.12.2018 priv.aprob.amplas.unor indicatoare rutiere _i limitatoare~.pdf[ ]
Download this file (HCL 84-20.12.2018 priv.acceptarea declara_iilor de renun_.imobil-teren drum~.pdf)HCL 84-20.12.2018 priv.acceptarea declara_iilor de renun_.imobil-teren drum~.pdf[ ]
Download this file (HCL 83-20.12.2018 priv.utilizarea excedentului bugetar pt acoperirea golulu~.pdf)HCL 83-20.12.2018 priv.utilizarea excedentului bugetar pt acoperirea golulu~.pdf[ ]
Download this file (HCL 82-20.12.2018 priv.validarea Disp.Prim. nr. 190-04.12.2018 priv.rectif.~.pdf)HCL 82-20.12.2018 priv.validarea Disp.Prim. nr. 190-04.12.2018 priv.rectif.~.pdf[ ]
Download this file (HCL 81-20.12.2018 priv.aprob.încheierii act adi_ la contr de prest serv sil~.pdf)HCL 81-20.12.2018 priv.aprob.încheierii act adi_ la contr de prest serv sil~.pdf[ ]
Download this file (HCL 80-20.12.2018 priv.alegerea presedintelui de sed.pdf)HCL 80-20.12.2018 priv.alegerea presedintelui de sed.pdf[ ]
Download this file (HCL 79 din 29 noi 2018 indicatori Extindere retea canalizare str 24.pdf)HCL 79 din 29 noi 2018 indicatori Extindere retea canalizare str 24.pdf[ ]
Download this file (HCL 78 din 29 noi 2018 indicatori Extindere retea apa canal str Spectrum.pdf)HCL 78 din 29 noi 2018 indicatori Extindere retea apa canal str Spectrum.pdf[ ]
Download this file (HCL 77 din 29 noi  2018 accept renuntare drum de acces.pdf)HCL 77 din 29 noi 2018 accept renuntare drum de acces.pdf[ ]
Download this file (HCL 76 din 29 noi 2018 modif HCL 22 din 2018.pdf)HCL 76 din 29 noi 2018 modif HCL 22 din 2018.pdf[ ]
Download this file (HCL 75 din 29 noi 2018 paza comunala 2019.pdf)HCL 75 din 29 noi 2018 paza comunala 2019.pdf[ ]
Download this file (HCL 74 din 29 noi 2018 colectare separata deseuri.pdf)HCL 74 din 29 noi 2018 colectare separata deseuri.pdf[ ]
Download this file (HCL 73 din 29 noi 2018 modif HCL 54 din 2015.pdf)HCL 73 din 29 noi 2018 modif HCL 54 din 2015.pdf[ ]
Download this file (HCL 72 din 29 noi 2018 cont de executie trim III.pdf)HCL 72 din 29 noi 2018 cont de executie trim III.pdf[ ]
Download this file (HCL 71 din 29 oct 2018 modif HCL 50 din 2017.pdf)HCL 71 din 29 oct 2018 modif HCL 50 din 2017.pdf[ ]
Download this file (HCL 70 din 29.10.2018 privind validare Disp primar 147 rectificare buget.pdf)HCL 70 din 29.10.2018 privind validare Disp primar 147 rectificare buget.pdf[ ]
Download this file (HCL 69 din 29.10.2018 privind aprob indic Reabilitare teren de sport multif~.pdf)HCL 69 din 29.10.2018 privind aprob indic Reabilitare teren de sport multif~.pdf[ ]
Download this file (HCL 68 din 29.10.2018 privind anulare obligatii fiscale persoane juridice r~.pdf)HCL 68 din 29.10.2018 privind anulare obligatii fiscale persoane juridice r~.pdf[ ]
Download this file (Anexe HCL 67.pdf)Anexe HCL 67.pdf[ ]
Download this file (HCL 67 din 09.10.2018 privind avizare documentatii SMIDS Mures.pdf)HCL 67 din 09.10.2018 privind avizare documentatii SMIDS Mures.pdf[ ]
Download this file (HCL 66 din 28.09.2018 privind acordare cadouri copiilor.pdf)HCL 66 din 28.09.2018 privind acordare cadouri copiilor.pdf[ ]
Download this file (HCL 65 din 28.09.2018 privind organizare eveniment 1 Dec.pdf)HCL 65 din 28.09.2018 privind organizare eveniment 1 Dec.pdf[ ]
Download this file (HCL 64 din 27.09.2018 numire repr. CL in CA Scoala Gimn..pdf)HCL 64 din 27.09.2018 numire repr. CL in CA Scoala Gimn..pdf[ ]
Download this file (HCL 63 din 27.09.2018 acordare ajut. de urg..pdf)HCL 63 din 27.09.2018 acordare ajut. de urg..pdf[ ]
Download this file (HCL 62 din 27.09.2018 apr. indic. Alimentare cu apa si canal. Bozeni.pdf)HCL 62 din 27.09.2018 apr. indic. Alimentare cu apa si canal. Bozeni.pdf[ ]
Download this file (HCL 61 din 27.09.2018 apr. indic. Modern. drum vicinal Corunca Pasareni.pdf)HCL 61 din 27.09.2018 apr. indic. Modern. drum vicinal Corunca Pasareni.pdf[ ]
Download this file (HCL 60 din 27.09.2018 apr. PUD Biris.pdf)HCL 60 din 27.09.2018 apr. PUD Biris.pdf[ ]
Download this file (HCL 59 din 27.09.2018 priv. modif. HCL 38 din 2015.pdf)HCL 59 din 27.09.2018 priv. modif. HCL 38 din 2015.pdf[ ]
Download this file (HCL 58 din 27.09.2018 priv. implem. proi. Amenaj. teren de sp. multif. Boze~.pdf)HCL 58 din 27.09.2018 priv. implem. proi. Amenaj. teren de sp. multif. Boze~.pdf[ ]
Download this file (HCL 57 din 27.09.2018 priv. apr. SF Amenaj. teren de sport multif Bozeni.pdf)HCL 57 din 27.09.2018 priv. apr. SF Amenaj. teren de sport multif Bozeni.pdf[ ]
Download this file (HCL 56 din 27.09.2018 priv. alocare sprijin financiar culte.pdf)HCL 56 din 27.09.2018 priv. alocare sprijin financiar culte.pdf[ ]
Download this file (HCL 55 din 27.09.2018 priv. aviz de princ. preluare drum de acces.pdf)HCL 55 din 27.09.2018 priv. aviz de princ. preluare drum de acces.pdf[ ]
Download this file (PH rectif.pdf)Anexa HCL 54 rectificare buget[ ]
Download this file (HCL 54 din 27.09.2018 priv. rectif. bugetului local.pdf)HCL 54 din 27.09.2018 priv. rectif. bugetului local.pdf[ ]
Download this file (HCL 53 din 27.09.2018 priv. alegere presedinte de sed..pdf)HCL 53 din 27.09.2018 priv. alegere presedinte de sed..pdf[ ]
Download this file (HCL 52 din 28.08.2018 priv. apr. angajare asistent personal.pdf)HCL 52 din 28.08.2018 priv. apr. angajare asistent personal.pdf[ ]
Download this file (PH cont exec trim II 2018.pdf)Anexa HCL 51 priv. contul de executie[ ]
Download this file (HCL 51 din 28.08.2018 priv apr contului de exec. trim II..pdf)HCL 51 din 28.08.2018 priv apr contului de exec. trim II..pdf[ ]
Download this file (HCL 50 din 01.08.2018 priv. aprobare caiet de sarcini serv deseuri Corunca.pdf)HCL 50 din 01.08.2018 priv. aprobare caiet de sarcini serv deseuri Corunca.pdf[ ]
Download this file (SKM_28718080213450.pdf)HCL 49/ 25.07.2018[HCL 49/ 25.07.2018 priv. aprobarea folosirii Caminului Cultural Bozeni de catre Asociatia Pro Bozeni]
Download this file (SKM_28718080209360.pdf)HCL 48/ 23.07.2018[ HCL 48/ 23.07.2018 trecere teren in domeniul public in dom. privat sit. in l;oc. Bozeni nr.1/ B]
Download this file (SKM_28718080209210.pdf)HCL 47/ 23.07.2018[HCL 47/ 23.07.2018 priv. aprobarea amplasarii unui stalp de dom.pub.conf. proiect ``Modernizarea LEA MT Livezeni-Fantanele, jud. Mures``]
Download this file (SKM_28718080208540.pdf)HCL 46/ 23.07.2018 [HCL 46/ 23.07.2018 priv. aprobarea Regulamentului de informare si consultare a publicului -elaborare sau revizuire plan de amenajare a teritoriului si de urbanism Corunca]
Download this file (SKM_28718080115580.pdf)HCL 45/23.07.2018 [HCL 45/23.07.2018 priv aprobare Regulament de organizare si functionare a Terenului de fotbal localitatea Corunca]
Download this file (SKM_28718080115540.pdf)HCL 44/ 23.07.2018 [HCL 44/ 23.07.2018 priv. aprobare PUZ initiator Kerekes Attila-Karoly]
Download this file (SKM_28718080115480.pdf)HCL 43/23.07.2018[HCL 43/23.07.2018 priv. modificare anexa nr. 4- Program de investitii anul 2018 al HCL nr. 16/19.02.2018 priv. aprobare buget local]
Download this file (SKM_28718080115410.pdf)HCL 42/23.07.2018[HCL 42/23.07.2018 priv.aprobare „Asfaltare str. Vale, str Narciselor, str. nr. 19„ loc. Corunca]
Download this file (SKM_28718071912300.pdf)HCL 41/04.07.2018 [HCL 41/04.07.2018 prov.aprob. modif. HCL 58/28.12.2018 ref. aprob. indicatorilor tehnico-economici ''Extindere retea de canalizare str. nr. 13. loc. Corunca'']
Download this file (SKM_28718071912220.pdf)HCL 40/04.07.2018 [HCL 40/04.07.2018 priv. modif. si completarea HCL 59/28.12.2016 ref.aprobarea indicatori tehnico-economici ''Extindere retea de apa si canalizare str. nr. 18, loc. Corunca'']
Download this file (SKM_28718071912190.pdf)HCL 39/04.07.2018[HCL 39/04.07.2018 revocare HCL 4/12.01.2018 ref. aprobarea indicadorilor tehnico-economici ai obiectivului ''Extindere retea canalizare str. nr. 24, loc. Corunca'']
Download this file (SKM_28718071912150.pdf)HCL 38/04.07.2018 [HCL 38/04.07.2018 priv. revocare HCL 5/12.01.2018- ref. aprobare indicatori tehnico-economici ''Extindere retea de apa si canalizare str. Spectrum, com. Corunca'']
Download this file (SKM_28718071911370.pdf)HCL 37/28.07.2018 [HCL 37/28.07.2018 priv. stabilirea taxei de inchiriere pt. ocuparea dom.publ. de catrea comercianti in vederea participarii cu amplasamente comerciale la Zilele Comunei Corunca 2018 ]
Download this file (SKM_28718071911310.pdf)HCL 35/28.06.2018[HCL 35/28.06.2018 priv. aprobare ind.tehnico-economici la obiect. "Modernizare drum vicinal Cornca-Pasareni"]
Download this file (SKM_28718071911210.pdf)HCL 34/28.06.2018[HCL 34/28.06.2018 priv. modif. anexa nr. 4-Program de investitii 2018 HCL 16.19.02.2018]
Download this file (SKM_28718071911180.pdf)HCL 33/28.2018[HCL 33/28.2018 priv. alegerea presedintelui de sedinta]
Download this file (SKM_28718071911140.pdf)HCL 32/22.06.2018[HCL 32 priv.aprobarea prelungirii Contract de inchiriere nr. 1904/2506.2003]
Download this file (SKM_28718061915340.pdf)HCL 27/11.05.2018 [HCL 27/11.05.2018 priv.modif.Anexa nr.4-Programul de investitii pe anul 2018 al HCL 16/19.02.2018 ]
Download this file (SKM_28718061915320.pdf)HCL nr.26/11.05.2018[HCL nr.26/11.05.2018 priv.organizarea ``Zilelor Comunei Corunca``]
Download this file (SKM_28718061915280.pdf)HCL nr. 25/27.04.2018[HCL nr. 25/27.04.2018 priv.atestarea apartenetei la dom. public si acordul inscrierii in CF a dr. de proprietate asupra unor str.comunale, canale si unui teren in fav. UAT Corunca]
Download this file (SKM_28718061915180.pdf)HCL 23/27.04.2018[HCL 23/27.04.2018 priv.aprob.prelungire Contractului de inchiriere nr. 210/33126/14.11.2006]
Download this file (SKM_28718061915130.pdf)HCL 22/27.04.2018[HCL 22/27.04.2018 priv.stab. impozite si taxe locale,precum taxe speciale anul 2019]
Download this file (SKM_28718061915080.pdf)HCL 21/27.03.2018 [HCL 21/27.03.2018 priv. validare Disp.Primar nr.27/14.03.2018 priv. rectificare bugetului local 2018]
Download this file (SKM_28718061915060.pdf)HCL nr.20/29.03.2018 [HCL nr.20/29.03.2018 priv.modif. structurii organizatorice si statutul de functii al ap. de specialitate al primarului]
Download this file (SKM_28718061915030.pdf)HCL nr. 19/29.03.2018[HCL nr. 19/29.03.2018 priv. atestare apartenenta la dom.pub.inscriere in CF. a dr. de proprietate asupra pod beton peste paraul Fantana Sarata in fav. UAT Corunca]
Download this file (SKM_28718061914560.pdf)HCL nr. 18/29.03.2018 [HCL nr. 18/29.03.2018 priv.prob.prelungirii duratei contr. de inchiriere pt. terenuri-cat. fol.pasune nr.1421/23.04.2013]
Download this file (SKM_28718061914540.pdf)HCL nr.17/29.03.2018[HCL nr.17/29.03.2018 priv.alegerea presedintelui de sedinta]
Download this file (SKM_28718051411440.pdf)HCL nr. 16/19.02.2018 [HCL nr. 16/19.02.2018 priv. aprobarea bugetului local al Comunei Corunca pe anul 2018]
Download this file (SKM_28718051411380.pdf)HCL nr. 15/ 19.02.2018[HCL nr. 15/ 19.02.2018 priv. atestarea aoartenentei la domeniul public si acordul inscrierii in CF a dr. de proprietate asupra unor terenuri, in favoarea UAT Corunca]
Download this file (SKM_28718051411350.pdf)HCL nr. 14/19.02.2018 [HCL nr. 14/19.02.2018 priv.modif. structurii organizatorice si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului com. Corunca, jud. Mures ]
Download this file (SKM_28718051411300.pdf)HCL nr. 13/19.01.2018[HCL nr. 13/19.01.2018 priv.aprob. Strategiei de dezvoltare locala a comunei Corunca, pentru perioada 2017-2018]
Download this file (SKM_28718051411250.pdf)HCL nr. 12/31.01.2018 [HCL nr. 12/31.01.2018 priv.aprob. retelei scoalare de pe raza teritoriala a comunei Corunca pt. anul scoal 2018-2019]
Download this file (SKM_28718051411230.pdf)HCL nr. 11/31.01.2018[HCL nr. 11/31.01.2018 priv. atestarea apartenentei la dom. pub. si acordul inscrierii in CF a dr. proprietate asupra unui drum vicinal in fav. UAT Corunca]
Download this file (SKM_28718051411200.pdf)HCL nr. 10/ 31.01.2018 [HCL nr. 10/ 31.01.2018 priv.acordarea unui ajutor de urgenta pt. dl. Otvos Andor Attila ]
Download this file (SKM_28718051411170.pdf) HCL nr.9/ 31.01.2018[ HCL nr.9/ 31.01.2018 priv. acordarea unui ajutor de urgenta pt. dl. Barabas Emeric ]
Download this file (SKM_28718051411140.pdf)HCL nr.8/ 31.01.2018[HCL nr.8/ 31.01.2018 priv. acordarea unui ajutor de urgenta pt. dna Kovaria Maria]
Download this file (SKM_28718051411070.pdf)HCL nr. 7/12.01.2018[HCL nr. 7/12.01.2018 priv. aprob. indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ``CONSTRUIRE CLADIRE DE VESTIARE TEREN DE FOTBAL loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051411010.pdf)HCL nr. 6/12.01.2018[HCL nr. 6/12.01.2018 priv. aprob. indicatori tenico-economici la obiectuvul de invest. ``BETONARE SANTURI DE SCURGERE CU PODETE IN ZONA SUBSTEJERIS loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051410580.pdf)HCL nr. 5/12.01.2018[HCL nr. 5/12.01.2018 priv. aprob. indicatorilor tehnico-economici al obiect. ``EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE str. SPECTRUM, loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051410540.pdf)HCL nr.4/12.01.2018[HCL nr.4/12.01.2018 priv. aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului ``EXTINDERE RETA CANALIZARE str. nr. 24 loc. Corunca``]
Download this file (SKM_28718051410490.pdf)HCL nr.3/12.01.2018[HCL nr.3/12.01.2018 priv valid. Disp. Primar nr.208/20.12.2017 priv rectif. bugetului local al com. pe anul 2017]
Download this file (SKM_28718051410390.pdf)HCL nr. 2/12.01.2018[HCL nr. 2/12.01.2018 priv. val. Disp. Primar 204/08.12.2018 priv. rectif. bugetului local pe anul 2017]
Download this file (SKM_28718051410310.pdf)HCL nr. 1/12.01.2018[HCL 1/12.01.2018 priv.modif. HCL 21/30.05.2017 priv.stabilirea impozite si taxe locale,speciale 2018]
by NavigatorSoftware