Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

HOTĂRÂRI CL 2019

_______________

Attachments:
Download this file (HCL 38-30.05.2019 priv.transmitere DJ 135C de la CJMS în admin. CL Corunca ~.pdf)HCL 38-30.05.2019 priv.transmitere DJ 135C de la CJMS în admin. CL Corunca ~.pdf[ ]
Download this file (HCL 37-30.05.2019 priv.aprob.PUD -Tovissi Csaba.pdf)HCL 37-30.05.2019 priv.aprob.PUD -Tovissi Csaba.pdf[ ]
Download this file (Anexa 3 la HCL 36-30.05.2019.pdf)Anexa 3 la HCL 36-30.05.2019.pdf[ ]
Download this file (Anexa 2 la HCL 36-30.05.2019.pdf)Anexa 2 la HCL 36-30.05.2019.pdf[ ]
Download this file (Anexa 1 la HCL 36-30.05.2019.pdf)Anexa 1 la HCL 36-30.05.2019.pdf[ ]
Download this file (HCL 36-30.05.2019 priv.aprob.contului de execuție al bugetului UAT Corunca ~.pdf)HCL 36-30.05.2019 priv.aprob.contului de execuție al bugetului UAT Corunca ~.pdf[ ]
Download this file (HCL 35-30.05.2019 priv.aprob.p-v a ședinți ordinare a CL Corunca din 25.04.~.pdf)HCL 35-30.05.2019 priv.aprob.p-v a ședinți ordinare a CL Corunca din 25.04.~.pdf[ ]
Download this file (HCL 33-30.05.2019 priv. organizarea Zilelor Comunei Corunca 2019.pdf)HCL 33-30.05.2019 priv. organizarea Zilelor Comunei Corunca 2019.pdf[ ]
Download this file (HCL 32-30.05.2019 priv. aprobare caiet de sarcini reactualizare PUG.pdf)HCL 32-30.05.2019 priv. aprobare caiet de sarcini reactualizare PUG.pdf[ ]
Download this file (HCL 31-25.04.2019 priv. aprob. prelungirii Contr. de închiriere nr. 210-331~.pdf)HCL 31-25.04.2019 priv. aprob. prelungirii Contr. de închiriere nr. 210-331~.pdf[ ]
Download this file (HCL 30-25.04.2019 priv.atestarea apartenenței la dom.publ.și acordul înscri~.pdf)HCL 30-25.04.2019 priv.atestarea apartenenței la dom.publ.și acordul înscri~.pdf[ ]
Download this file (Anexa 3 la HCL 29-25.04.2019.pdf)Anexa 3 la HCL 29-25.04.2019.pdf[ ]
Download this file (Anexa 2 la HCL 29-25.04.2019-BL.pdf)Anexa 2 la HCL 29-25.04.2019-BL.pdf[ ]
Download this file (Anexa 1 la HCL 29-25.04.2019.pdf)Anexa 1 la HCL 29-25.04.2019.pdf[ ]
Download this file (HCL 29-25.04.2019 priv. aprob.bugetului local a com. Corunca pe 2019.pdf)HCL 29-25.04.2019 priv. aprob.bugetului local a com. Corunca pe 2019.pdf[ ]
Download this file (HCL 28-25.04.2019 priv. modif. statului de funcții și organigramei ap.de sp~.pdf)HCL 28-25.04.2019 priv. modif. statului de funcții și organigramei ap.de sp~.pdf[ ]
Download this file (HCL 27-28.03.2019 priv.aprob.PUZ-SC JAKO PREST SERV SRL.pdf)HCL 27-28.03.2019 priv.aprob.PUZ-SC JAKO PREST SERV SRL.pdf[ ]
Download this file (HCL 26-28.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ.-Betonare santuri de scurgere.pdf)HCL 26-28.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ.-Betonare santuri de scurgere.pdf[ ]
Download this file (HCL 25-28.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ.-Modernizarea unor str din Coru~.pdf)HCL 25-28.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ.-Modernizarea unor str din Coru~.pdf[ ]
Download this file (HCL 24-28.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ. Lărgire parte carosabilă, cons~.pdf)HCL 24-28.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ. Lărgire parte carosabilă, cons~.pdf[ ]
Download this file (HCL 23-28.03.2019 priv.atestarea apartenenței dom.public și acordul înscrie~.pdf)HCL 23-28.03.2019 priv.atestarea apartenenței dom.public și acordul înscrie~.pdf[ ]
Download this file (HCL 22-28.03.2019 priv.mandatarea reprez.aut.delib. a com.Corunca la AGA AD~.pdf)HCL 22-28.03.2019 priv.mandatarea reprez.aut.delib. a com.Corunca la AGA AD~.pdf[ ]
Download this file (HCL 21-28.03.2019 priv.aprob.amenajamentului pastoral a com.Corunca_compres~.pdf)HCL 21-28.03.2019 priv.aprob.amenajamentului pastoral a com.Corunca_compres~.pdf[ ]
Download this file (HCL 20-28.03.2019 priv.alegerea președintelui de ședință.pdf)HCL 20-28.03.2019 priv.alegerea președintelui de ședință.pdf[ ]
Download this file (HCL 19-18.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ. Instalații electrice, branșame~.pdf)HCL 19-18.03.2019 priv.aprob.ind.tehn.-econ. Instalații electrice, branșame~.pdf[ ]
Download this file (HCL 18-18.03.2019 priv.modif. HCL Corunca nr. 60 din 2016 - aprob.ind. Asfa~.pdf)HCL 18-18.03.2019 priv.modif. HCL Corunca nr. 60 din 2016 - aprob.ind. Asfa~.pdf[ ]
Download this file (HCL 17-18.03.2019 priv.aprob.diminuării suprafeței imob.teren intravilan-de~.pdf)HCL 17-18.03.2019 priv.aprob.diminuării suprafeței imob.teren intravilan-de~.pdf[ ]
Download this file (HCL 16-18.03.2019 priv.revoc. HCL nr. 13-28.02.2019-acceptarea decl de renu~.pdf)HCL 16-18.03.2019 priv.revoc. HCL nr. 13-28.02.2019-acceptarea decl de renu~.pdf[ ]
Download this file (Anexa la HCL 15-28.02.2019.pdf)Anexa la HCL 15-28.02.2019.pdf[ ]
Download this file (HCL 15-28.02.2019 priv.compl.anexei la HCL nr. 75-2015 priv.însușirea dom.p~.pdf)HCL 15-28.02.2019 priv.compl.anexei la HCL nr. 75-2015 priv.însușirea dom.p~.pdf[ ]
Download this file (HCL 14-28.02.2019 priv.aprob.încheierii unui act adițional la contr. de exe~.pdf)HCL 14-28.02.2019 priv.aprob.încheierii unui act adițional la contr. de exe~.pdf[ ]
Download this file (HCL 13-28.02.2019 priv.accept.decl. de renunțare-imobil-teren-drum identifi~.pdf)HCL 13-28.02.2019 priv.accept.decl. de renunțare-imobil-teren-drum identifi~.pdf[ ]
Download this file (HCL 12-28.02.2019 priv.aprob.ind.tehn.econ.Ext.rețea de apă-canalizare în s~.pdf)HCL 12-28.02.2019 priv.aprob.ind.tehn.econ.Ext.rețea de apă-canalizare în s~.pdf[ ]
Download this file (HCL 11-28.02.2019 priv.stabilirea unor măsuri priv.înființarea de str noi d~.pdf)HCL 11-28.02.2019 priv.stabilirea unor măsuri priv.înființarea de str noi d~.pdf[ ]
Download this file (HCL 10-28.02.2019 priv.aprob.PUZ-O.F.Mălău, Cheșa D., SC Total AGC Petro-Ga~.pdf)HCL 10-28.02.2019 priv.aprob.PUZ-O.F.Mălău, Cheșa D., SC Total AGC Petro-Ga~.pdf[ ]
Download this file (HCL 9-31.01.2019 priv.acordarea unui ajutor de urgență pt fam. Kővári Csaba.pdf)HCL 9-31.01.2019 priv.acordarea unui ajutor de urgență pt fam. Kővári Csaba.pdf[ ]
Download this file (HCL 8-31.01.2019 priv.aprob.rețelei șc.de pe raza t.com. Corunca pt anul șc~.pdf)HCL 8-31.01.2019 priv.aprob.rețelei șc.de pe raza t.com. Corunca pt anul șc~.pdf[ ]
Download this file (HCL 7-31.01.2019 priv.aprob.Planul de acț.sau de lucrări de interes local p~.pdf)HCL 7-31.01.2019 priv.aprob.Planul de acț.sau de lucrări de interes local p~.pdf[ ]
Download this file (HCL 6-31.01.2019 priv.Organiz.activ.de apărare împotriva incendiilor în com~.pdf)HCL 6-31.01.2019 priv.Organiz.activ.de apărare împotriva incendiilor în com~.pdf[ ]
Download this file (HCL 5-31.01.2019 priv. actualizarea Planului de analiză și acoperire a risc~.pdf)HCL 5-31.01.2019 priv. actualizarea Planului de analiză și acoperire a risc~.pdf[ ]
Download this file (HCL 4-31.01.2019 priv.aprob.Regulamentului de amplasare a mijloacelor de re~.pdf)HCL 4-31.01.2019 priv.aprob.Regulamentului de amplasare a mijloacelor de re~.pdf[ ]
Download this file (HCL 3-31.01.2019 priv.completarea Anexei la HCL 75 din 2015-însușire dom.p.~.pdf)HCL 3-31.01.2019 priv.completarea Anexei la HCL 75 din 2015-însușire dom.p.~.pdf[ ]
Download this file (HCL 2-31.01.2019 modif. HCL 38 din 2015 aprob.ind.tehn.econ. Extindere rețe~.pdf)HCL 2-31.01.2019 modif. HCL 38 din 2015 aprob.ind.tehn.econ. Extindere rețe~.pdf[ ]
Download this file (Anexa1 la HCL 1-31.01.2019-buget.pdf)Anexa1 la HCL 1-31.01.2019-buget.pdf[ ]
Download this file (HCL 1-31.01.2019 priv.validarea Disp.Primarului nr. 197-19.12.2018-rectif.b~.pdf)HCL 1-31.01.2019 priv.validarea Disp.Primarului nr. 197-19.12.2018-rectif.b~.pdf[ ]
by NavigatorSoftware