Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Publicare lista somatii 21 iunie

Proces verbal nr. 3113/21.06.2016

Attachments:
Download this file (PV publicare lista somatii.pdf)PV publicare lista somatii[ ]

Convocator sedinta C. L. 17 mai

___________________--

Attachments:
Download this file (Convocator.pdf)Convocator[ ]

Anunt publicare Proiecte de hotarari 6 mai *16

ANUNŢ

 

În conformitate cu prev. din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative,

Prin prezenta se supune atenţiei următoarele proiecte de hotărâri care se postează pe site-ul instituţiei www.primariacorunca.ro:

1.      Proiect de hotărâre privind privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. „Compania Aquaserv” S.A.,

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii  al aparatului de specialitate al Primarului comunei Corunca,

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici al obiectivului „CONSTRUIRE GARD CĂMIN CULTURAL BOZENI”,

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.L. Corunca nr. 38/08.06.2015 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici al obiectivului „Extindere reţea de apă şi canalizare menajeră şi branşamente aferente în comuna Corunca, jud. Mureş” str. Pădurii,

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a UAT Corunca pe trim. I. an 2016,

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al comunei Corunca pe anul 2016.                   

Aşteptăm în scris la sediul primăriei Corunca nr. 108, jud. Mureş sau prin poştă electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  propunerile şi sugestiile sau opiniile dvs. cu privire la proiectele de hotărâri până la data de 16.05.2016, sau personal la sediul Primăriei, zilnic între orele 8,00-15,00.

 

Persoană de contact: secretarul comunei dl. Voniga Lorand Mihaly, tel: 0265-243152; 0731018765.

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

--------

by NavigatorSoftware