Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Materiale informative privind căutarea de locuri de muncă în străinătate

_____________

Attachments:
Download this file (SKM_C22720042815040.pdf)Materiale informative [ ]

Convocare sedinta CL 30 aprilie

______________

Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate 16.04.2020

____________________

Attachments:
Download this file (SKM_28720041608440.pdf)SKM_28720041608440.pdf[ ]

Anunț cu privire la arderea de mirişti, vegetaţie uscată și a resturilor vegetale în perioada de caniculă și secetă prelungită

Primăria Corunca

Compartimentul  SVSU                                                            

 

STIMAȚI LOCUITORI  !

STIMAȚI FERMIERI !

Vă rugăm să citiți  și  să respectați următoarele instrucțiuni !!!

Având în vedere Ordinul Prefectului nr.126/13.04.2020 și  adresa ISU. „Horea” Mureș nr. 2912907 din 09.04.2020   vă transmitem spre informare măsuri de prevenire a incendiilor.

Conform Ordinului nr. 605/579 din 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de  apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului  deschis la  arderea de mirişti, vegetaţie uscată și a resturilor vegetale în perioada de caniculă și secetă prelungită  arderea miriștii ,vegetaţiei  uscate  și a resturilor vegetale  este interzisă.

- Arderea miriștii, a vegetației uscate , și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul deschis.

- Emiterea  permisului de  lucru cu foc deschis se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență.

 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA MIRIŞTILOR

·        condiţii meteorologice fără vânt;

·        parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

·        izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

·        desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

·        asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

·        asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

·        asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

·        pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

 

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE

§  condiţii meteorologice fără vânt;

§  colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

§  executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

§  curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m;

§  desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

§  asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

§  supravegherea permanentă a arderii;

§  stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

§  interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

 

În conformitate cu art.1, alin. 3, lit. r și s din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind  stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere  a incendiilor,constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale  combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;  amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

by NavigatorSoftware