Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Proiect buget local 2019

A N U N Ţ

 

Se aduce la cunoştinţa publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, că la nivelul Comunei Corunca se află în procedura de elaborare  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Corunca pe anul 2019, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.primariacorunca.ro și se afișează la sediul Primăriei Corunca.

În contextul prevederilor art. 39, alin. (3) dinLegea nr. 273/2006, cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de buget, ce vor fi depuse la sediul Primăriei Corunca nr. 108, jud. Mureş sau prin poştă electronică la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau prin fax: 0265-254827, până la data de 11.04.2019 ora 18.00.

 

Primar,

Takacs Szabolcs I.

by NavigatorSoftware