Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Publicare Proiect de hotarare aprobare Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in jud. Mures

           Având în vedere adresa Consiliului Județean Mureș nr. 10257/02.05.2019,

În condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

Se aduce la cunoștință publică intenția Consiliului Județean Mureș de a aproba printr-o hotărâre Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș, proiect de hotărâre care se publică la data prezentei pe site-ul Primăriei Corunca: www.primariacorunca.ro și afișat la sediul instituției din Corunca, nr. 108.

           Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 16.05.2019 ora 16.00 la sediul Primăriei Corunca sau prin e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

by NavigatorSoftware