Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Anunt privind înregistrarea sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

ANUNŢ

În atenţia proprietarilor de teren

(intravilan/extravilan) din loc. Corunca

 

Vă aducem la cunoştinţă că, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), în baza acordului încheiat între SC Ramboll South East Europe SRL și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, se execută lucrările tehnice de specialitate în cadrul proiectului – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în 8 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș.

 Astfel, în urma încheierii Contractului subsecvent de prestări servicii nr.2, înregistrat sub nr.29119 din 01.11.2018, s-a început recent și în cadrul Comunei Corunca identificarea și înscrierea tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În vederea realizării proiectului sus menționat, vă rugăm să vă prezentațicu actele de proprietate ale imobilului/imobilelor la Primăria Corunca în perioada 01.09.2019 – 01.11.2019, de luni-vineri între orele 13-16, și la solicitare joi între orele 16-17.

 Documentele (actele)  solicitate sunt următoarele:

 -TITLU  DE  PROPRIETATE;

- EXTRASE  CF;

- SENTINȚE  CIVILE;

- CERTIFICATE DE  MOȘTENITORI;

- CONTRACTE  DE VÂNZARE  CUMPĂRARE;

- CONTRACTE  DE  DONAȚIE;

- CONTRACTE  DE  PARTAJ  VOLUNTAR;

- ACORD  DE  MEDIERE;

- ACT DE DEZMEMBRARE;

- ACT DE  ALIPIRE;

- PROMISIUNE  BILATERALĂ  DE VÂNZARE  CUMPĂRARE;

- CONTRACT DE ÎNTREȚINERE;

- CONTRACT DE SCHIMB; 

după caz.

 Acte de identitate ale proprietarilor,  precum și actele de stare civilă:

 - CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE;

- CERTIFICATE DE DECES;

- CERTIFICATE DE NAȘTERE ( doar dacă proprietarul este minor ).

 DOCUMENTELE  ENUMERATE  SE  PREZINTĂ ÎN  ORIGINAL  ȘI  COPIE !!!

             Facem precizarea că efectuarea lucrărilor de identificare și înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează cu titlu gratuit, toate cheltuielile fiind finanțate prin proiect.

Persoană de contact: N. Mihaly, tel. 0745780038.

 

                                                                                                 Prestator,

       SC Ramboll South East Europe SRL

by NavigatorSoftware