Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

Măsuri de prevenire pe perioada sezonului rece

Primăria Corunca

Compartimentul S.V.S.U.

STIMAȚI LOCUITORI !

MĂSURI DE PREVENIRE

PENTRU SEZONUL RECE  !

 

Principalele reguli şi măsuri de prevenire specifice sezonului rece şi sărbătorilor de iarnă în gospodăriile populaţiei:

Educaţia copiilor, reguli şi măsuri de P.S.I.:

• Se interzice jocul copiilor în spaţii închise cum ar fi: poduri, fânare, adăposturi de animale etc.;

• Se va evita lăsarea minorilor închişi în casă, un singur minut în care aceştia nu sunt supravegheaţi poate avea urmări grave;

• Se vor elimina din jocul copiilor artificiile, petardele şi pocnitorile;

• Minorii trebuie convinşi că fumatul este un viciu nociv sănătăţii şi poate provoca incendii;

• Se vor supraveghea cu atenţie colindătorii, pentru că o ţigară aruncată la voia întâmplării de către aceştia, uneori chiar intenţionat, poate provoca adevărate tragedii;

Reguli şi măsuri de P.S.I. la exportarea mijloacelor de încălzire:

• În încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;

• Materialele sau elementele combustibile situate în fata focarelor şi cenuşarelor vor fi la distanţă de minim 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;

• Depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;

• Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;

• În faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică cu dimensiunile de 0,70x0,50 m;

• Înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare (zidăria şi tencuiala coşurilor trebuie să fie bine întreţinute, astfel ca să se evite orice crăpătură ce ar permite ieşirea în încăperi sau poduri, a gazelor calde, a fumului sau a scânteilor.

• Nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor iar în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;

• Este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

• Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata lor apropiere;

• Cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;

• Se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite;

Pentru exploatarea corespunzătoare a aparatelor electrice de încălzit şi a instalaţiilor electrice se vor lua măsurile:

          Nu se vor utiliza instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant;

          Nu se vor suprasolicita circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;

             Supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune;

        Reparțtiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;

Pentru înlăturarea neregulilor la instalarea şi exploatarea centralelor temice cu combustibil gazos se va urmări:

    Montarea centralelor termice numai de personal autorizat;

   Verificarea etanşeităţii conductelor GPL cu apă şi săpun;

   Folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;

 • Interzicerea utilizării de recipiente GPL improvizate a funcţionării acestora în poziţieculcat şi   depozitarea acestora la o distanţă mai mică de 1,5 – 2 m de sursele de căldură. 

Reguli şi măsuri de P.S.I. la amenajarea pomului de iarnă:

• Va fi montat astfel încât să nu blocheze căile de acces sau traseele pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu;

• Se va aşeza departe de sobele în care se face foc, de calorifere, de alte aparate de încălzire;

• Se va lăsa distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu hârtie sau ţesături;

• Sub aceasta nu se vor aşeza lucruri care se aprind sau ard uşor;

 • La iluminatul unui pom conductoarele şi legăturile trebuie să fie bine izolate;

• Instalaţia de iluminat să nu va fi lăsată aprinsă în perioadele de timp când nu sunt persoane în încăperea respectivă, sau pe timpul nopţii (odihnei);

• Ghirlandele luminoase să aibă contacte perfecte cu sursa de energie care exclude producerea unor scurt-circuite sau scântei;

• Ca elemente de ornamentare vor fi folosite un număr cât mai mare globuri şi alte obiecte din sticlă (nu se recomandă folosirea vatei);

by NavigatorSoftware