Call Center Solutions: 1- 800 - 458 - 7856

Notice

FACILITĂŢI FISCALE LA PLATA IMPOZITELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE ECONOMICE ÎNTRERUPTE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

Prin OUG nr. 69/2020 se instituie competența consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri și scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total sau parțial activitatea, ca urmare a instituirii stării de urgență, deoarece poate genera blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabilii la bugetul local.

O primă măsură adoptată de Consiliul Local Corunca este reducerea impozitului pe clădiri cu 10% pentru proprietarii clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoane fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului COVID-19, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

Cererea pentru reducerea impozitului cu 10% și certificatul pentru situații de urgență, după caz, se depun până la data de 15 septembrie 2020, la Biroul taxe și impozite, sau pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A doua măsură este scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică ori privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă, în perioada în care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului COVID-19, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Cererea pentru scutirea de taxă se depune până la data de 15 septembrie 2020, la Biroul taxe și impozite, sau pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

by NavigatorSoftware